วิชาที่เปิดสอน

อนุบาล : การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เสริมทักษะจากที่โรงเรียน ดูแลการบ้าน สอนเชาวน์และไหวพริบ

ประถม : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ ตามความต้องการของน้อง เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
หรือรายวิชาอื่น ๆ เรียนตั้งแต่ปูพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น สรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา สอนเสริมในส่วนที่ไม่เข้าใจ ดูแลการบ้าน การเตรียมสอบประจำภาคเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ เรียนปูพื้นฐานแต่ละระดับชั้น สรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา สอนเสริมในส่วนที่ไม่เข้าใจ ตีโจทย์ และเทคนิคต่าง ๆ จนเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำโจทย์ได้คล่อง เตรียมสอบประจำภาคเพื่อเพิ่มเกรด และติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนต่าง ๆ

มัธยมปลาย : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยศาสตร์กายภาพ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม สอนภาษาตามความต้องการของน้อง ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เรียนปูพื้นฐานแต่ละระดับชั้น สรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา สอนเสริมในส่วนที่ไม่เข้าใจ ตีโจทย์ และเทคนิคต่าง ๆ จนเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำโจทย์ได้คล่อง เตรียมสอบประจำภาคเพื่อเพิ่มเกรด และติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การสอบตรง,โควตา, กสพท., Admission,O-NET,GAT,PAT ตะลุยโจทย์ทำข้อสอบหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมกับข้อสอบทุกรูปแบบ

โอลิมปิกวิชาการ : สอบเข้าค่าย 1,ค่าย 2, ผู้แทนศูนย์ สอวน. วิชาเคมี, ชีววิทยา,ฟิสิกส์,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์, และดาราศาสตร์ หรือน้อง ๆ ที่สนใจเรียนเนื้อหามากกว่าในห้องเรียน


Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s